Община Пловдив набира идейни предложения и партньори за своето проектно предложение в приоритетна област Устойчива градска мобилност на програмата Градски иновативни дейности. Пълната информация за кандидатстване можете да откриете на страницата на общината.